Powody nieważnie zawartego małżeństwa

Wiele jest powodów nieważnie zawieranych małżeństw. Dlatego istotnym elementem jest konsultacja wstępna, w czasie której specjalista prawa kanonicznego będzie mógł określić, czy zaistniała „przeszkoda”, która sprawiła, że dany związek małżeński nie został ważnie zawarty.

Z doświadczenia kanonistów wynika, że większość „trudnych” małżeństw, to związki nieważne od samego początku, czyli w myśl prawa kanonicznego nieważnie zawarte.

By udowodnić, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte w skardze powodowej podajemy jeden lub kilka tytułów nieważności, które naszym zdaniem spowodowały, że węzeł małżeński nie powstał.

Tytuły nieważności można podzielić na trzy grupy:
1. Przeszkody małżeńskie.
2.Wady zgody małżeńskiej.
3. Brak zachowania kanonicznej formy małżeństwa.

Najczęściej podawaną przyczyną są wady zgody małżeńskiej.

Przykładem wady zgody małżeńskiej może być brak dojrzałości do podjęcia istotnych obowiązków małżeński po jednej ze stron lub obu. W praktyce może przejawiać się to w niechęci do współdziałania w małżeństwie, braku wzajemnej pomocy, a w trudniejszych przypadkach do fizycznego i psychicznego opuszczenia małżeństwa, czy nawet przemocy.
Przyczyną mogą być zaburzenia w procesie kształtowania się osobowości w okresie dorastania (lub inne przyczyny) powstałe na przykład w rodzinie niepełnej lub z problemem uzależnień.

Powodem „nie powstania węzła” może być zawieranie związku sakramentalnego przez osobę, która w momencie zawierania sakramentu małżeństwa:
– jest niewierzącą, która „robi to” ze względu na innych,
– ze względu na nieplanowaną ciążę chce zawrzeć związek małżeński,
– za namową rodziców lub innych osób,
– żeby zrobić komuś na złość, coś udowodnić,
– wyrażenie przysięgi przez osobę, która tak naprawdę w tym momencie chętnie by zrezygnowała, ale wstydzi się, nie chce zawieść innych,
– wyklucza zrodzenie potomstwa, choćby na jakiś czas,
– wykluczającą sakramentalność małżeństwa – sakramenty nie mają dla niej znaczenia,
– nie potrafi dochować wierności małżeńskiej,
– nie zainteresowaną wychowaniem dzieci w wierze,
– jest kłótliwą, stronnicza,
– z zaburzeniami osobowości,
– z zaburzeniami psychicznymi (depresja, schizofrenia, zaburzenia nerwicowe, anoreksja, bulimia)
– jest uzależniona (od narkotyków, alkoholu, hazardu, pracy, rodziców, kolegów, i innych),
– z zaburzeniami psychoseksualnymi (seksoholizm, biseksualizm, homoseksualizm, inne),
– nie potrafi odseparować się od rodziców – „życie w trójkącie z teściową”,
– składa przysięgę pod pewnymi warunkami,
– nie przyczynia się dla „dobra małżonków” (mieszczą się w nim takie wartości czy zadania jak: pożycie intymne małżonków, ich jedność duchowa, wzajemna pomoc, doskonalenie osobowości małżonków oraz ich uświęcenia),
– zataja chorobę psychiczną, alkoholową w domu pochodzenia,

i wiele innych.

Kontakt

Dane kontaktowe
Cała Polska
+48 502 463 490
Zadzwoń na Skype
[/animate]