Jak uzyskać unieważnienie małżeństwa?

Tak zwany „rozwód kościelny” to inaczej stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa. 

Kościół Katolicki wychodzi naprzeciw potrzebom wiernych, aby pomóc im w uporządkowaniu ważnych obszarów życia małżeńskiego. Wiele rozpadających się małżeństw, od samego początku nie jest „małżeństwem” w świetle prawa kanonicznego. Dlatego propozycją naprawy tej sytuacji jest złożenie skargi powodowej i przeprowadzenie procesu w sądzie kościelnym.

Najważniejszym elementem w sprawie jest ustalenie przyczyny nieważnie zawartego małżeństwa oraz potwierdzenie jej przez wiarygodnych świadków.

Przyczyna złożenia skargi powodowej powinna być poparta wszelkimi faktami, które mają dowodzić nieważności małżeństwa, nawet zdarzeniami i zachowaniami drugiej strony podczas narzeczeństwa, które po zastanowieniu wydają się wskazywać, że już wtedy narzeczony (narzeczona) miał skłonności do alkoholu czy też zastrzegał wykluczenie posiadania dzieci. Z kolei w przypadku pozornej zgody na małżeństwo (mającej stanowić powód jego unieważnienia), warto w skardze powodowej opisać atmosferę podczas ślubu,sposób wypowiadania słów przysięgi, nieznane wcześniej zachowania. To wszystko oczywiście trzeba udowodnić. Dowody należy przytaczać starannie, w sposób wyraźny i zrozumiały – czyli tak, jak powinna być napisana skarga powodowa. Dla lepszego zobrazowania argumentów – a przede wszystkim na potwierdzenie faktów – dołącza się do niej różnego rodzaju dokumenty i listę świadków. Warto wtedy wskazać, z kim i o jakich sprawach należy z tymi świadkami rozmawiać.

Dowody, za pomocą których powód chce potwierdzić słuszność swoich racji, nie powinny budzić żadnych wątpliwości i powinny być łatwe do prezentacji.

Na świadków najlepiej wybrać przynajmniej 3-4 osoby, które znają osobiście okoliczności narzeczeństwa, pożycia małżeńskiego stron oraz przyczyny jego rozpadu.

Drugim ważnym elementem w sprawie jest czas. Nie ma znaczenia, czy małżonkowie przeżyli ze sobą 10, 20, czy 30 lat,  czy maja dzieci, czy nie. Ważne jest, aby proces odbył się na tyle szybko, aby można było poprosić świadków o potwierdzenie wersji wydarzeń. Im szybciej tym lepiej, gdyż pamięć ludzka bywa zawodna.

Ze względu na powodzenie sprawy ważne jest, aby skarga powodowa była sporządzona przez specjalistę prawa kanonicznego, który precyzyjnie wskaże powody, dla których małżeństwo nie zostało ważnie zawarte, odpowiednio uwypukli fakty pomocne sędziemu kościelnemu na etapie postępowania.

Specjalista prawa kanonicznego ma wiele możliwości, by na etapie procesu aktywnie wspierać stronę,  poprzez sporządzenie pisemnych odpowiedzi na pisma sądowe, pomoc stronom w przygotowaniu środków dowodowych na potrzeby sprawy.

Kontakt

Dane kontaktowe
Cała Polska
+48 502 463 490
Zadzwoń na Skype
[/animate]