O mnie

IMG_0913r

Specjalista prawa kanonicznego jest dyplomowanym teologiem oraz psychologiem, o szerokiej wiedzy i dużym doświadczeniu w sporządzaniu wniosków o stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa.

Udziela ogólnej porady – na podstawie wstępnego wywiadu zapoznaje się ze sprawą i określa czy zaistniały konieczne przesłanki – szanse na powodzenie procesu o stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa.

Ustala podstawę prawną – na podstawie zebranych informacji określa powód – tytuł prawny, w oparciu o który zostanie skierowana sprawa do Trybunału Kościelnego.

Sporządza wniosek – skargę powodową , która po złożeniu w Trybunale rozpoczyna proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W trakcie procesu – pomaga redagować dodatkowe pisma, wypełniać dokumenty, doradza na każdym etapie procesu, pomaga skutecznie przechodzić poszczególne stadia procesu.

W razie potrzeby – w czasie procesu wspiera doradztwem prawnym i psychologicznym.

Wie, że każda sprawa jest inna, dlatego podchodzi do każdej w sposób indywidualny.

Kontakt

Dane kontaktowe
Cała Polska
+48 502 463 490
Zadzwoń na Skype
[/animate]